Zarząd

1. SKŁAD ZARZĄDU

ZARZĄD STOWARZYSZENIA MSiR “ALPEJCZYK”
IV kadencji powołany na walnym zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym

Prezes Zarządu – Włodzimierz Kleniewski
Tel.: +48 603 747 744
E-mail: w.kleniewski@op.pl

Wiceprezes Zarządu Skarbnik – Anna Pióro
E-mail: biuro@alpejczyk.pl, anna.pioro@o2.pl

Wiceprezes Zarządu – Waldemar Różański
Tel.: +48 607 661 882
E-mail : waldemar.rozanski@gmail.com

Członek Zarządu – Radosław Nowak

Tel.: +48 608 448 349
E-mail: biuro@alpejczyk.pl, radzionowak@poczta.onet.pl;

Członek Zarządu ds. Prawnych – Dariusz Jamroz

Tel.: +48 665 611 323
E-mail: d.jamroz@interia.pl; biuro@alpejczyk.pl

Członek Zarządu – Tomasz Ratasiewicz
E-mail: biuro@alpejczyk.pl

2. KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący – Krzysztof Bielecki
tel. +48 604 520 136
E-mail: biuro@alpejczyk.pl

Dorota Kurecka  
E-mail: biuro@alpejczyk.pl

Ewa Gwizdak
E-mail: biuro@alpejczyk.pl

603-747-744
607-661-882
608-448-349

Image
© 2024 Alpejczyk. All Rights Reserved.
Alpejczyk 20-lecie